<p>Najnowszy system Sandvik OptiMine oferuje trójwymiarowe modele kopalni w czasie rzeczywistym, co umożliwia lepsze planowanie. </p>
Pokaż podpisUkryj podpis

Najnowszy system Sandvik OptiMine oferuje trójwymiarowe modele kopalni w czasie rzeczywistym, co umożliwia lepsze planowanie.

Ewolucja automatyki

Mine Visualizer i Drill Plan Visualizer (3D) to najnowsze oferty w ramach systemu Sandvik OptiMine, które umożliwią optymalizacje procesów wiertniczych.

Chcąc utrzymać się w czołówce branży górniczej, firma Sandvik zaprezentowała dwa nowe moduły OptiMine: 3D Mine Visualizer i Drill Plan Visualizer. Sandvik 3D Mine Visualizer pokazuje dokładny model kopalni w 3D. Umożliwia to optymalizację planowania, pozwala rozpoznać ewentualne trudności i pomaga w długofalowym rozwoju kopalni. Sandvik Drill Plan Visualizer pokazuje użytkownikowi w przystępny sposób zarówno plany prac wiertniczych, jak i ich rezultaty. Plany można łatwo jest edytować i przekazywać wprost do urządzeń wiertniczych. Umożliwia to klientom dostęp do danych wiertniczych w czasie rzeczywistym, co pozwala na ciągłą optymalizacją procesów.